Người lao động chấp nhận hòa giải

Chị Trịnh Thị Ngân đến TAND TP.Bắc Ninh để tiến hành hòa giải lần cuối vào ngày 5.9. Ảnh: N.L.Đ
Chị Trịnh Thị Ngân đến TAND TP.Bắc Ninh để tiến hành hòa giải lần cuối vào ngày 5.9. Ảnh: N.L.Đ
Chị Trịnh Thị Ngân đến TAND TP.Bắc Ninh để tiến hành hòa giải lần cuối vào ngày 5.9. Ảnh: N.L.Đ
Lên top