Người lao động cao tuổi không còn "đặc quyền" rút ngắn thời giờ làm việc

Lao động tự do là người cao tuổi gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Lao động tự do là người cao tuổi gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Lao động tự do là người cao tuổi gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Lên top