TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0:

Người lao động cao tuổi khó kiếm việc và dễ mất việc

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUẾ CHI
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top