“Người lao động càng khó khăn thì Công đoàn càng phải có mặt kịp thời”

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động ngày 11.9. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động ngày 11.9. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Túi An sinh Công đoàn cho người lao động ngày 11.9. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top