Người lao động căng băng rôn đòi lương

Người lao động căng băng rôn đòi lương trước cửa Cty bảo vệ TSG. Ảnh: Quế Chi
Người lao động căng băng rôn đòi lương trước cửa Cty bảo vệ TSG. Ảnh: Quế Chi