Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người lao động căng băng rôn đòi lương

Người lao động căng băng rôn đòi lương trước cửa Cty bảo vệ TSG. Ảnh: Quế Chi
Người lao động căng băng rôn đòi lương trước cửa Cty bảo vệ TSG. Ảnh: Quế Chi