Người lao động cần tỉnh táo với việc rút Bảo hiểm xã hội một lần

Tư vấn rút Bảo hiểm xã hội một lần tại Khánh Hoà. Ảnh: Hữu Long
Tư vấn rút Bảo hiểm xã hội một lần tại Khánh Hoà. Ảnh: Hữu Long
Tư vấn rút Bảo hiểm xã hội một lần tại Khánh Hoà. Ảnh: Hữu Long
Lên top