Người lao động Bình Dương nôn nóng muốn về quê, cần sớm chi trả hỗ trợ

Cả ngàn công nhân lao động lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Ảnh: Công an cung cấp
Cả ngàn công nhân lao động lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Ảnh: Công an cung cấp
Cả ngàn công nhân lao động lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top