Người lao động Bình Dương lưu thông trong trạng thái bình thường mới ra sao

Bình Dương cho phép người lao động được lưu thông có điều kiện ràng buộc để phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương cho phép người lao động được lưu thông có điều kiện ràng buộc để phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương cho phép người lao động được lưu thông có điều kiện ràng buộc để phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
Lên top