Người lao động bị mất tay đã được giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Anh Nghiệp trao đổi vụ việc của mình với phóng viên. Ảnh chụp thời điểm tháng 11.2017. Ảnh: Quế Chi
Anh Nghiệp trao đổi vụ việc của mình với phóng viên. Ảnh chụp thời điểm tháng 11.2017. Ảnh: Quế Chi
Anh Nghiệp trao đổi vụ việc của mình với phóng viên. Ảnh chụp thời điểm tháng 11.2017. Ảnh: Quế Chi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM