Khánh Hòa:

Người lao động bị “ăn bớt” thời gian làm việc

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top