Người lao động bám trụ chờ đi làm trở lại

Người lao động ở trọ tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chia sẻ đồ hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn chờ đi làm trở lại. Ảnh: Đ.T
Người lao động ở trọ tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chia sẻ đồ hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn chờ đi làm trở lại. Ảnh: Đ.T
Người lao động ở trọ tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chia sẻ đồ hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn chờ đi làm trở lại. Ảnh: Đ.T
Lên top