Người lao động “3 tại chỗ” 600 doanh nghiệp ở Đồng Nai được hỗ trợ bữa ăn

Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất 3 tại chỗ tại Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top