Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”:

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hơn 2 tỉ đồng

Anh Lê Viết Hoài bên hệ thống máy đúc sườn liên tục. Ảnh: NVCC
Anh Lê Viết Hoài bên hệ thống máy đúc sườn liên tục. Ảnh: NVCC
Anh Lê Viết Hoài bên hệ thống máy đúc sườn liên tục. Ảnh: NVCC
Lên top