Người giúp việc sẽ được kí hợp đồng lao động, nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng

Người giúp việc. Ảnh Tùng Giang.
Người giúp việc. Ảnh Tùng Giang.
Người giúp việc. Ảnh Tùng Giang.
Lên top