Người giám đốc BHXH xuất thân từ công nhân

Ông Mai Hữu Thơi (thứ 5, phải sang) trong lễ ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: BHXH Long An
Ông Mai Hữu Thơi (thứ 5, phải sang) trong lễ ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: BHXH Long An
Ông Mai Hữu Thơi (thứ 5, phải sang) trong lễ ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: BHXH Long An
Lên top