Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần Trần Quý Dân:

Người được tất cả cùng yêu thương và tín nhiệm

Chị Trần Quý Dân (thứ 3, phải sang) cùng cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm người lao động được bố trí công việc tại dây chuyền sản xuất khẩu trang trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Trà
Chị Trần Quý Dân (thứ 3, phải sang) cùng cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm người lao động được bố trí công việc tại dây chuyền sản xuất khẩu trang trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Trà
Chị Trần Quý Dân (thứ 3, phải sang) cùng cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm người lao động được bố trí công việc tại dây chuyền sản xuất khẩu trang trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Trà
Lên top