Người đứng đầu tổ chức Công đoàn có trách nhiệm nếu người lao động nhiễm SARS-CoV-2

Việc thăm hỏi, hỗ trợ người lao động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn được tổ chức tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Ngọc Ánh
Việc thăm hỏi, hỗ trợ người lao động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn được tổ chức tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Ngọc Ánh
Việc thăm hỏi, hỗ trợ người lao động nhân Tháng Công nhân của Công đoàn được tổ chức tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top