Người dân TP.Hồ Chí Minh có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ COVID-19 không?

Người dân TPHCM có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ COVID-19 không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người dân TPHCM có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ COVID-19 không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Người dân TPHCM có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ COVID-19 không? Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top