Người dân sẽ tham gia BHXH tự nguyện khi thấy hữu ích, tin tưởng

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội thảo. Ảnh: L.T
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội thảo. Ảnh: L.T
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì hội thảo. Ảnh: L.T
Lên top