Người công nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh (bên trái) tặng hoa, chúc mừng ông Trương Thái Sơn. Ảnh: Nam Dương
Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh (bên trái) tặng hoa, chúc mừng ông Trương Thái Sơn. Ảnh: Nam Dương
Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh (bên trái) tặng hoa, chúc mừng ông Trương Thái Sơn. Ảnh: Nam Dương
Lên top