Người công nhân có nhiều sáng kiến

Ông Nguyễn Hoàng Chi đang kiểm tra kỹ thuật một tủ đóng cắt điện trung thế. 
Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Hoàng Chi đang kiểm tra kỹ thuật một tủ đóng cắt điện trung thế. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Hoàng Chi đang kiểm tra kỹ thuật một tủ đóng cắt điện trung thế. Ảnh: Nam Dương
Lên top