Người có thẻ BHYT được thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Lên top