Người chết vẫn... phát sinh phí khám bảo hiểm y tế

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên không đối chiếu thông tin tiếp nhận bệnh nhân dẫn đến việc người chết phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.Ảnh: PV
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên không đối chiếu thông tin tiếp nhận bệnh nhân dẫn đến việc người chết phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.Ảnh: PV
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên không đối chiếu thông tin tiếp nhận bệnh nhân dẫn đến việc người chết phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.Ảnh: PV
Lên top