Người cán bộ Công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện

Ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính (thứ ba từ trái sang) - trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính (thứ ba từ trái sang) - trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính (thứ ba từ trái sang) - trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Lên top