Người cán bộ Công đoàn tận tâm với phong trào

Chủ tịch LĐLĐ Duy Xuyên, anh Lê Chính Đông luôn quan tâm, chăm lo đời sống, lợi ích của người lao động trên địa bàn. Ảnh: Thúy Hồng
Chủ tịch LĐLĐ Duy Xuyên, anh Lê Chính Đông luôn quan tâm, chăm lo đời sống, lợi ích của người lao động trên địa bàn. Ảnh: Thúy Hồng
Chủ tịch LĐLĐ Duy Xuyên, anh Lê Chính Đông luôn quan tâm, chăm lo đời sống, lợi ích của người lao động trên địa bàn. Ảnh: Thúy Hồng
Lên top