Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Người cán bộ Công đoàn luôn bám sát cơ sở

Đồng chí Phạm Văn Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: NVCC
Đồng chí Phạm Văn Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: NVCC
Đồng chí Phạm Văn Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: NVCC
Lên top