Người bán hàng rong tạm “lánh” về quê, mong nhận được hỗ trợ

Những người bán hàng rong đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, rất cần được hỗ trợ. Ảnh minh họa: Bảo Hân (chụp trước tháng 5.2021)
Những người bán hàng rong đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, rất cần được hỗ trợ. Ảnh minh họa: Bảo Hân (chụp trước tháng 5.2021)
Những người bán hàng rong đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, rất cần được hỗ trợ. Ảnh minh họa: Bảo Hân (chụp trước tháng 5.2021)
Lên top