Ngừng việc tập thể năm 2019 giảm gần một nửa so với năm trước

Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 10 (khóa XII).
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 10 (khóa XII).
Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 10 (khóa XII).
Lên top