Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu, Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc phá hoại ngư cụ