“Ngôi nhà không khoảng cách” của lao động khuyết tật

122 lao động khuyết tật Công ty TNHH Chilisin luôn được các cấp công đoàn, công ty quan tâm, chăm lo. Ảnh MD
122 lao động khuyết tật Công ty TNHH Chilisin luôn được các cấp công đoàn, công ty quan tâm, chăm lo. Ảnh MD
122 lao động khuyết tật Công ty TNHH Chilisin luôn được các cấp công đoàn, công ty quan tâm, chăm lo. Ảnh MD
Lên top