Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam ký thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên

Đại diện Nghiệp đoàn nghề cá VN (trái) và Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông cùng ký thoả thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Đại diện Nghiệp đoàn nghề cá VN (trái) và Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông cùng ký thoả thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Đại diện Nghiệp đoàn nghề cá VN (trái) và Cty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông cùng ký thoả thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Đ.P
Lên top