Nghiệp đoàn Nghề cá hỗ trợ ngư dân F0, F1 vượt qua dịch COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ các ngư dân NĐNC gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ các ngư dân NĐNC gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ các ngư dân NĐNC gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top