Nghiệp đoàn Nghề cá góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đoàn công tác khảo sát tỉnh hình hoạt động tại Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu.
Đoàn công tác khảo sát tỉnh hình hoạt động tại Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu.
Đoàn công tác khảo sát tỉnh hình hoạt động tại Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu.
Lên top