Nghiên cứu dùng bìa carton làm vách ngăn để phòng COVID-19

Tổng Công ty May Nhà Bè đo thân nhiệt tại vị trí làm việc cho người lao động.
Tổng Công ty May Nhà Bè đo thân nhiệt tại vị trí làm việc cho người lao động.
Tổng Công ty May Nhà Bè đo thân nhiệt tại vị trí làm việc cho người lao động.
Lên top