Nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Lên top