Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top