Nghiệm thu sách “Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Phú Thọ”

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn