Nghiệm thu đề tài Dịch chuyển lao động cộng đồng kinh tế Asean

TS. Vũ Thị Loan - Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo đề tài. Ảnh Đ.P
TS. Vũ Thị Loan - Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo đề tài. Ảnh Đ.P
TS. Vũ Thị Loan - Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo đề tài. Ảnh Đ.P
Lên top