Nghịch lý cung - cầu lao động tại Đồng Nai

Các doanh nghiệp đưa ra nhiều ưu đãi nhưng vẫn không tuyển dụng đủ lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các doanh nghiệp đưa ra nhiều ưu đãi nhưng vẫn không tuyển dụng đủ lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các doanh nghiệp đưa ra nhiều ưu đãi nhưng vẫn không tuyển dụng đủ lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top