Nghịch lý câu chuyện thừa thiếu lao động ở Bình Dương trong tình hình mới

Doanh nghiệp cần lao động tuyển dụng không được, trong khi nhiều lao động cũng đang chờ công ty hoạt động trở lại để đi làm.
Doanh nghiệp cần lao động tuyển dụng không được, trong khi nhiều lao động cũng đang chờ công ty hoạt động trở lại để đi làm.
Doanh nghiệp cần lao động tuyển dụng không được, trong khi nhiều lao động cũng đang chờ công ty hoạt động trở lại để đi làm.
Lên top