Nghĩa tình từ những phiên chợ Công đoàn

Đông đảo công nhân lao động đến mua hàng tại chương trình “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Công đoàn Dệt May phối hợp với Tập đoàn Dệt May tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Đông đảo công nhân lao động đến mua hàng tại chương trình “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Công đoàn Dệt May phối hợp với Tập đoàn Dệt May tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Đông đảo công nhân lao động đến mua hàng tại chương trình “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Công đoàn Dệt May phối hợp với Tập đoàn Dệt May tổ chức. Ảnh: Nam Dương
Lên top