Nghĩa tình Công đoàn – Quân đội ở Long An

Giao lưu giữa các cán bộ Công đoàn Long An với 2 đơn vị quân đội. Ảnh: K.Q
Giao lưu giữa các cán bộ Công đoàn Long An với 2 đơn vị quân đội. Ảnh: K.Q
Giao lưu giữa các cán bộ Công đoàn Long An với 2 đơn vị quân đội. Ảnh: K.Q
Lên top