Nghĩa Đàn (Nghệ An): Công đoàn chung tay giải cứu 40 tấn quýt PQ

Cán bộ công đoàn huyện  Nghĩa Đàn (Nghệ An) chung tay giải cứu quýt PQ cho người dân. Ảnh: QT
Cán bộ công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chung tay giải cứu quýt PQ cho người dân. Ảnh: QT
Cán bộ công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chung tay giải cứu quýt PQ cho người dân. Ảnh: QT
Lên top