Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa cử đẹp hướng về chiến sĩ Trường Sa