Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ ốm có ảnh hưởng đến quá trình đóng BHXH?