Nghi Lộc: Khởi công xây dựng Mái ấm công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghi Lộc, Đảng ủy, UBND xã Nghi Mỹ  và BCH Công đoàn trường THCS Nghi Mỹ  tại lễ khởi công. Ảnh: TB
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghi Lộc, Đảng ủy, UBND xã Nghi Mỹ và BCH Công đoàn trường THCS Nghi Mỹ tại lễ khởi công. Ảnh: TB
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghi Lộc, Đảng ủy, UBND xã Nghi Mỹ và BCH Công đoàn trường THCS Nghi Mỹ tại lễ khởi công. Ảnh: TB
Lên top