Nghỉ lễ ở nhà, giữ gìn sức khoẻ để giảm tổn thất cho doanh nghiệp

Công ty phát quà Tháng Công nhân và hỗ trợ người lao động. Ảnh: Minh Ngọc
Công ty phát quà Tháng Công nhân và hỗ trợ người lao động. Ảnh: Minh Ngọc
Công ty phát quà Tháng Công nhân và hỗ trợ người lao động. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top