Nghỉ lễ 30.4 -1.5: Nhiều người lao động chọn phương án ở nhà, không du lịch

Càphê với bạn cũng là dự định sẽ làm của nhiều người lao động trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Minh Hương
Càphê với bạn cũng là dự định sẽ làm của nhiều người lao động trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Minh Hương
Càphê với bạn cũng là dự định sẽ làm của nhiều người lao động trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: Minh Hương
Lên top