Nghỉ làm hay thực hiện “3 tại chỗ”: Công nhân đặt phòng dịch lên hàng đầu

Phải ở nhà để phòng dịch, khu nhà trọ công nhân vắng lặng hơn bao giờ hết. Ảnh: M.Phương
Phải ở nhà để phòng dịch, khu nhà trọ công nhân vắng lặng hơn bao giờ hết. Ảnh: M.Phương
Phải ở nhà để phòng dịch, khu nhà trọ công nhân vắng lặng hơn bao giờ hết. Ảnh: M.Phương
Lên top