Nghị định 105/2020/NĐ-CP: Đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân

Khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: tô thế
Khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: tô thế
Khách mời tham dự tọa đàm với chủ đề “Nghị định 105/2020/NĐ-CP - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân” do Báo Lao Động tổ chức. Ảnh: tô thế
Lên top